ROELAND Uitvaart Zorg

Typ hier de slogan.

www.witteduivenservice.nl

Indien u witte duiven wilt loslaten bij het graf of tijdens de asverstrooiing.

= Informatieve links =

Algemeen informatieve links

www.big-balloon.nl

Middels dit bedrijf kunt u ballonnen verkrijgen en die bij het graf oplaten.

www.minszw.nl

Ministerie van Sociale Zaken enWerkgelegenheid

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

0800 9051

www.svb.nl

Sociale Verzekeringsbank

Postbus 90151

4800 RC  Breda

076-5485 000

www.uwv.nl

U.W.V.

Postbus 28

4460 AA Goes

0900 9594

www.cordares.nl

Cordares( Voorheen Soc.Fonds Bouwnijverheid)

Postbus 637

1000EE  Amsterdam

020 5839111

Telefoon: 0113 - 23 15 77

                 06- 512 774 73

 

E-mail: info@roeland-uitvaart.nl